Grupper

Vi tar gärna emot bussgrupper. Beroende på era intresseområden kan vi skräddarsy en guidning för ert specifika behov. Våra utrymmen i mopedhallen lämpar sig väl för större grupper när man vill ta en paus och njuta av en kopp kaffe med tilltugg. Beställ gärna serveringen i förväg. Tackvare vår rymliga parkering är det lätt att komma med buss till området. Skarpkulla museums utrymmen kan även reserveras för möten och andra sammankomster.

Bokningar och tilläggsinfo: 

Klas Österlund 040-5074306.

Obs! Vi debiterar minimi 50€ för besök utanför våra allmänna öppethållningstider.

Vägbeskrivning

Från Helsingfors via Karis till Pojo, längs väg 111 ca 7,5 km vidare från Pojo centrum. Vid skylt "Grabbskog" tar man till vänster och kör 3 km längs Skarpkullavägen.

Från Åbo via Salo kör man mot Ekenäs tills man kommer till väg 111 (som leder till Pojo och Karis). Man tar av till vänster och kör sedan ca 8 km tills man ett stycke efter kommungränsen mellan Ekenäs och Pojo viker av till höger till Skarpkullavägen (skylt "Grabbskog"). Längs denna väg kör man 3 km så är man framme vid museet.

Från Ekenäs-hållet antingen längs Salovägen eller med Mörbyvägen. Längs med Salovägen blir avståndet 12 km från Pojoviksbroarna, med Mörbyvägen 13 km. Från Salovägen viker man av till höger till Skrittskogvägen (skylt "Skrittskog"), med den körs ca 4 km tills man viker till vänster till Skarpkullavägen (skylt "Skarpkulla"). Kör ytterligare 1,5 km så är du framme vid museet. Kör man längs Mörby-vägen skall man vika av till vänster vid skylten "Grabbskog".