Samlingar

Museets olika utställningar berättar främst om jordbruket och dess utveckling i Pojo trakten. Där finns sju olika byggnader med över 3200 föremål.

Boningshuset har varit huvudbyggnad på ett f.d. landbohemman, Skarpkulla Storgård Östergård, som verkade under Fiskarsbolaget. Byggnaden har troligen uppförts i slutet av 1700-talet och inköptes av Pojo Hembygdsförening år 1964. I huset finns det bl.a utställt allmogesaker från 18-och 1900-talen.

Loftsbyggnaden är ursprungligen från Lönnhammar i norra Pojo. Den donerades av Fiskars till Västra Nylands folkhögskola år 1926. När folkhögskolan flyttade till Karis skänktes byggnaden med museiföremålen till Pojo Hembygdsförening. Ett av rummen har inretts till en pigas sommarbostad.

Bodan är en tvåvåningsbyggnad som flyttades från Brödtorp år 1988. I nedre våningen finns bl.a plogar och harvar och i övre våningen har man ställt ut bl.a jakt –och fiskeredskap.

Statarstugan flyttades från Nygård till museet år 1983. Till typen är den en s.k morastuga, med stuga, kammare och farstu. I statarstugan finns gamla bruksföremål.

Till museet hör också två hallar, byggda 1975 och 1987. I den nyare finns bl.a herrgårdsvagnar utställda och i den andra kan man hitta olika föremål som behövdes inom jordbruk och mjölkhantering.

Unika mopeder kör genom 60-talets Pojo

Mopedutställningen i hallen invigdes första gången sommaren 2005. Här kan du se mopeder av bland annat märkena Tunturi, Puch, Husqvarna och Solifer. Den äldsta är Nordstjärna från 1946, en cykel med påhängsmotor från tidigt 50-tal på pakethållaren.

Samlingens ägare, Torsten Dahlström, har under de senaste 30 åren samlat på sig cirka 150 stycken mopeder. Ungefär en tredjedel finns i vår utställning. Alla mopeder är i körskick. Till utställningen hör förutom mopederna också ca 50 av Dahlströms motorsågar. De äldsta är från 1950-talet.

År 2019 får hallen ett ansiktslyft när den nya basutställningen "Med full fart - Mopedens väg genom 60-talets Pojo" öppnas. Utställningen berättar om hur livet i Pojo såg ut och förändrades under 60-talet bl.a. på grund av mekaniseringen och mopedens intåg.